korepetycje z wileu przedmiotów politechnicznych

Łukasz 42 lata
Mgr/mgr inż. - doktorant
Wszystkie oferty korepetytora (13)

Cena
40 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Wrocław (centrum)
U korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Gimnazjum, Szkoła średnia, Studia, Pisanie prac

Od 1998 roku udzielam korepetycji we Wrocławiu, studentom i uczniom. Przygotowuję solidnie do matury z matematyki, fizyki, chemii na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym, a studentów do kolokwiów i egzaminów, rozwiązuję zadania w ciągu semestru.

Kontakt:
r00000 małpa tlen pl (pięć cyfr a nie liter)
609 077 097

Oferuję pomoc z zakresu:

matematyka:
- analiza matematyczna 1, 2, 3
- algebra liniowa 1, 2
- geometria analityczna
- analiza wektorowa
- analiza zespolona
- równania różniczkowe zwyczajne
- równania różniczkowe cząstkowe
- (prawdopodobieństwo i statystyka)

chemia:
- nieorganiczna 1, 2
- organiczna 1, 2
- fizyczna 1, 2
- analityczna
- kwantowa
(do każdego przedmiotu teoria, zadania, sprawozdania z laboratoriów: opracowanie wyników, wykresy, rachunek błędów, wnioski)

fizyka:
- wykłady,
- ćwiczenia rachunkowe,
- również pomoc w przygotowywaniu sprawozdań z laboratoriów: opracowanie wyników, wykresy, rachunek błędów, wnioski,

elektrotechnika 1, 2, 3:
- obwody prądu stałego oraz przemiennego jedno- i trójfazowe,
- metody rozwiązywania obwodów elektrycznych (Thevenina, Nortona, potencjałów węzłowych, prądów oczkowych, równań Kirchhoffa),
- obliczenia z zastosowaniem liczb zespolonych,
- stany nieustalone, przekształcenia Laplace'a i Fouriera,
- linie długie,
- pole elektrostatyczne,
- elektrodynamika,
- układy kondensatorowe,
- teoria pola elektromagnetycznego,
- sprzężenia magnetyczne cewek,
- transformatory itd.

miernictwo elektryczne

maszyny elektryczne:
- teoria (wykłady),
- ćwiczenia rachunkowe,
- sprawozdania z laboratoriów: opracowanie wyników, wykresy, rachunek błędów, wnioski ,

inżynieria chemiczna i procesowa:
- przenoszenie pędu (mechanika płynów, hydromechanika) - hydrostatyka, napór na powierzchnie o dowolnych kształtach, hydrodynamika: przepływy cieczy doskonałych i rzeczywistych, uwzględnianie strat miejscowych i liniowych w równaniu Bernoulliego, rozwiązywanie metodami przybliżonymi równania Bernoulliego dla cieczy rzeczywistych, wykres Ancony, przepływy przez syfony, lewary, zagadnienie dwóch zbiorników z rozwiązywaniem metodami przybliżonymi, zagadnienie trzech zbiorników z rozwiązywaniem układu czterech równań z czterema niewiadomymi metodami przybliżonymi, ruch cieczy w rurociągach złożonych (połączenie szeregowo-równoległe rur), instalacje z pompami i wykres Ancony do nich, funkcja prądu, potencjał prędkości, prędkość zespolona, zastosowanie zmiennej zespolonej do badania ruchu potencjalnego,
- przenoszenie ciepła (procesy cieplne, wymienniki ciepła),
- termodynamika techniczna - obiegi silników, sprężarek, chłodziarek, obiegi siłowni, spalanie, para wodna, powietrze wilgotne,
- termodynamika chemiczna i procesowa,
- przenoszenie masy (procesy dyfuzyjne)
- reaktory chemiczne,
- mechaniczny rozdział faz,
- procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej,
- optymalizacja procesów chemicznych,
(do każdego przedmiotu teoria, zadania, sprawozdania z laboratoriów: opracowanie wyników, wykresy, rachunek błędów, wnioski)

technologia chemiczna:
- nieorganiczna,
- organiczna,

mechanika ogólna

mechanika techniczna

wytrzymałość materiałów

rysunek techniczny

telefon 609 077 097 (nie odbieram zastrzeżonych)

30 zł uczniowie, 40 zł studenci (nie można tak wpisać w polu ceny)

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z MATEMATYKI, FIZYKI LUB CHEMII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM I PODSTAWOWYM

lokalizacja miejsca spotkań we Wrocławiu: koło mostu Grunwaldzkiego lub w pobliżu Ogrodu Botanicznego

możliwość spotkań we Wrocławiu z kilkoma osobami jednocześnie:
uczniowie - 2 osoby płacą po 20 zł każda, 3 osoby płacą po 15 zł każda
studenci - 2 osoby płacą po 25 zł każda, 3 osoby płacą po 20 zł każda

Istnieje możliwość rozwiązywania zadań przez Internet dla uczniów i studentów z terenu całej Polski, na miejscu tylko Wrocław

Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii

Купить диплом о высшем образовании

Купить диплом в Санкт-Петербурге

Купить диплом программиста