Korepetycje z EXCELA w Poznaniu


Cena
80 zł /45 min.
Miejsce
Korepetycje Poznań (całe miasto)
U korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Szkoła średnia, Studia, MATURA IB

Profesjonalne korepetycje z wybranych działów informatyki.

 • Excel w tym Visual Basic (VBA)
 • Programowanie w php
 • HTML
 • Word
 • Systemy informatyczne w ekonomii


Profesjonalne korepetycje i konsultacje z EXCELA (wersja Excel 2003, 2007, 2010). Dzięki korepetycjom lub konsultacjom przygotujecie się Państwo:

 • do zaliczenia lub egzaminu
 • do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę, w której wymagany jest Excel, w tym Visual Basic (VBA)
 • poprawicie umiejętności pracy w Excelu


Wybrane zagadnienia, z których mogą odbyć się korepetycje lub konsultacje z EXCELA

 • Formatowanie danych
 • Tabele przestawne
 • Funkcje, wykresy
 • Sortowanie danych
 • VBA (Visual Basic for Applications)
 • Wykorzystanie EXCELA w finansach: tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych,kalkulacje kosztów kredytu bankowego, leasingu operacyjnego, leasingu finansowego, kalkulacje dłużnych papierów wartościowych (bony skarbowe, obligacje), kalkulacje pochodnych instrumentów finansowych (opcje call, put, kontrakty forward, futuers, IRS i wiele innych), sporządzanie projekcji finansowych
 • Ocena opłacalności inwestycji
 1. NPV, ENPV
 2. IRR, MIRR, ERR
 • Tabele amortyzacji metoda liniowa, metoda przyśpieszona, amerykańskie metody amortyzacji (Sum-of-the-Years Depreciation (SOYD), Double-Declining Balance (DDB)
 • Analiza CBA (Cost-Benefit Analysis) do dotacji unijnych
 • Wykorzystanie EXCELA w ekonometrii i statystyce:
 1. Tworzenie modeli ekonometrycznych
 2. Wyznaczanie funkcji trendu
 3. Solver (LZD, nieliniowe problemy decyzyjne)
 • i inne zagadnienia


Wybrane zagadnienia, z których mogą odbyć się korepetycje lub konsultacje z programowania php:

 • Składnia języka php, umieszczanie komentarzy
 • Funkcja print, echo i inne
 • Zmienne w php
 • Operatory
 • Instrukcje warunkowe if
 • Pętle for, while
 • Implementacja php i html
 • Rekurencja
 • Grafika, sesja
 • Wykorzystanie programowania php przy rozwiązywaniu zagadnień finansowych
 • i wiele innych zagadnień


CENA:

 • Korepetycje i konsultacje indywidualne: 80zł/45 min.
 • Korepetycje dwuosobowe: 80zł/45 min. od każdej osoby.


Zapraszam serdecznie do kontaktu :)

Doświadczenie:
Wieloletnie doświadczenia w udzielaniu korepetycji i konsultacji. Praktyczne podejście. Na życzenia wystawiam rachunek na świadczone usługi edukacyjne. Skończone wyższe studia z wyróżnieniem.


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii

Купить диплом медсестры

ry-diplomer.com

steroid-pharm.com/boldever.html