Robię doktorat z matematyki na UJ. Zapraszam!


Cena
85 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Kraków (całe miasto)
Pokaż na mapie
U korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Studia

Udzielam korepetycji z matematyki dla studentów.

Skończyłam studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie kontynuuję studia na tym kierunku w ramach studiów doktoranckich. Od ponad sześciu lat zdobywałam doświadczenie dydaktyczne prowadząc zajęcia na uczelni oraz udzielając korepetycji dla studentów kierunków ścisłych.

Zakres tematów:

 • Ciała i przestrzenie wektorowe: grupa, ciało, przestrzeń wektorowa, podprzestrzenie, kombinacja liniowa, układ liniowo niezależny, baza, wymiar przestrzeni;
 • Odwzorowania liniowe: jądro i obraz odwzorowania liniowego, rząd odwzorowania liniowego, monomorfizm, epimorfizm, izomorfizm, przestrzeń dualna, baza dualna, odwzorowanie dualne;
 • Macierze: działania na macierzach, macierz odwzorowania liniowego, rząd macierzy, macierz przejścia, ślad macierzy i endomorfizmu;
 • Układy równań liniowych: twierdzenie Kroneckera-Capellego, zbiór rozwiązań układu równań liniowych, badanie układu równań;
 • Wyznacznik: wyznacznik macierzy i endomorfizmu, metody obliczania wyznacznika, własności wyznacznika, minory i rząd macierzy, wzory Cramera, wzory na wyrazy macierzy odwrotnej;
 • Endomorfizmy: wartość własna i wektor własny, wielomian charakterystyczny, bazy i macierze Jordana;
 • Formy kwadratowe: macierz i rząd odwzorowania dwuliniowego, twierdzenie Lagrange'a, twierdzenie Sylvestera;
 • Euklidesowe przestrzenie wektorowe: iloczyn skalarny, norma, nierówność Schwarza, baza ortonormalna, ortonormalizacja Grama-Schmidta, macierz ortogonalna.

Styl nauczania, który wypracowałam:

 • Potrafię odnaleźć najmocniejsze strony ucznia i dostosowuję tempo oraz sposób tłumaczenia indywidualnie do jego potrzeb.
 • Mam dużo cierpliwości, jeśli jest potrzeba, tłumaczę jedno zagadnienie na wiele sposobów, ponieważ zrozumienie tematu przez ucznia jest dla mnie priorytetem.
 • Kieruję się zasadą: nie ma głupich pytań. Im więcej pytań, tym lepiej, ponieważ pytania świadczą o zaangażowaniu ucznia i są doskonałą drogą do zrozumienia problemu.

Rodzaje lekcji:

 • Przeprowadzam korepetycje u siebie w domu w centrum Krakowa. Mam idealne warunki sprzyjające przyswajaniu wiedzy, wygodne stanowiska pracy oraz jasne i przestronne pomieszczenia.
 • Równie skuteczną metodą są korepetycje on-line, które przeprowadzam na profesjonalnej wirtualnej tablicy.
 • UWAGA: Jeżeli Ty i Twoi znajomi potrzebujecie rozjaśnienia tego samego tematu, możliwe są również zajęcia w 2-3-osobowych grupkach. Jest to doskonały sposób na wspólne i produktywne spędzenie czasu! Nie muszę chyba dodawać, że w ten sposób można sporo zaoszczędzić!

Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii