Korepetycje HISTORIA SZTUKI --> z historii sztuki


Cena
35 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Wrocław (Psie pole)
U ucznia/ u korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła średnia, Studia


Korepetycję obejmują pełne omówienie materiału z historii sztuki: od sztuki prehistorycznej do współczesnej. Naukę rozpoczynamy od poznania terminologii potrzebnej do analizy dzieła sztuki (w tym pisania takowej na egzaminie maturalnym, czy olimpiadach/konkursach) a poznając konkretne okresy w dziejach sztuki, omawiamy:

* kanon dzieł sztuki

* artystów

* historię epoki 

* filozofię historii sztuki 

* metody analizy dzieła sztuki w odniesieniu do technik danej epoki 

* piszemy analizy dzieła sztuki/kontekstu artystycznego (obowiązkowe na egzaminie maturalnym i innych egzaminach). 
Praca opiera się na wykładach, poznaniu dzieł i ich kontekstu, analizie pracy ucznia oraz kontakcie z najwybitniejszymi tekstami z zakresu historii sztuki. Program nauki ustala się zależnie od potrzeb ucznia. Możliwe są dodatkowe zajęcia warsztatowe dla małych dzieci.
Jestem przekonana, że zajęcia ze mną to skuteczne przygotowanie się do wszelkich egzaminów, konkursów, testów i rozmów, ale przede wszystkim możliwość odkrycia historii sztuki. 
Moje doświadczenia: studia historii sztuki i socjologi ze specjalizacją socjologia kultury oraz koncentracja na aspekcie psychologi społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, praca w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, stypendia naukowe, studia w Szkole Artystycznej w Maceracie (Włochy), dyplom z historii sztuki i jubilerstwa w ZSP w Częstochowie, koordynacja i inicjacja wielu projektów społecznych z zakresu kultury i sztuki, organizacja wystaw, spotkań z artystami i naukowcami, warsztatów plastycznych i z zakresu historii sztuki. Szczególnie w dziedzinie sztuki współczesnej, języka w sztuce, sztuki konceptualnej, perfomatywnej, architektury modernistycznej, socjologi kultury. Warsztaty i zajęcia prowadzone zarówno dla dorosłych, jak i dzieci (m.in. zajęcia z kreatywnej analizy dzieła sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego). Praca w wielu inicjatywach społecznych i festiwalach artystycznych. Udział i zwycięstwa w wielu konkursach i olimpiadach. Tutorial w ramach Vital Voices oraz Collegium Invisibile. 

 


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii

www.topobzor.info

www.topobzor.info/xiaomi-mi6/