Konsultacje z wytrzymałości materiałów


Cena
40 zł /60 min.
Zakres
Studia, Konsultacje zadań semetralnych itp.

Zakres materiału obejmuje:
- pojęcie naprężeń i odkształceń
- płaski stan naprężenia
- płaski stan odkształcenia
- przestrzenny stan wytężenia
- związki fizyczne - prawo Hooke’a
- rozciąganie/ściskanie osiowe - zadania statycznie niewyznaczalne
- charakterystyki geometryczne przekrojów
- zginanie proste i ukośne
- ściskanie/rozciąganie mimośrodowe
- rdzeń przekroju
- skręcanie swobodne
- połączenia spawane i śrubowe
- ścinanie przy zginaniu
- belki złożone i wielokrotne
- pręty zespolone
- linia ugięcia belki (metoda Eulera i Mohra)
- energia potencjalna odkształcenia sprężystego
- twierdzenie Castigliano
- stateczność pręta
- belki na podłożu sprężystym
- hipotezy wytrzymałościowe
- elementy teorii plastyczności
- nośność graniczna przekroju
- cięgna
- elementy reologii


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii

top-obzor.com

обращайтесь top-obzor.com

zaraz.org.ua