Matematyka


Cena
35 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Będzin (całe miasto)
U ucznia/ u korepetytora
Lekcje online/Skype
Nie
Zakres
Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła średnia

Jestem studentem piątego roku Analityki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od trzech lat zajmuję się udzielaniem korepetycji z zakresu takich dziedzin jak:

statystyka opisowa:
*analiza struktury (miary średnie, zmienności, asymetrii, koncentracji)
*analiza współzależności (rachunek korelacji,regresji)
*analiza dynamiki zjawisk (szeregi czasowe bez sezonowości, szeregi czasowe z sezonowością, indeksy statystyczne)
*analiza wariancji (jednoczynnikowa  oraz wieloczynnikowa)

statystyka matematyczna:
*estymacja punktowa
*estymacja przedziałowa
*parametryczne testy istotności
*nieparametryczne testy istotności

ekonometria
*KMNK
*weryfikacja modelu ekonometrycznego
*UMNK
*modele wielorównaniowe

rachunek prawdopodobieństwa:
*kombinatoryka
*prawdopodobieństwo klasyczne, warunkowe, całkowite i twierdzenie Bayesa, drzewka stochastyczne, schemat Bernoulliego
*zmienne losowe skokowe i ciągłe
*rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta, gęstość

W ramach zajęć udostępniam materiały do nauki !

Serdecznie zachęcam Cię do współpracy!!!


Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii

steroid-pharm.com

https://steroid-pharm.com