Matematyka, statystyka - tanie rozwiązywanie zadań

MatmaOnline 37 lat
Mgr/mgr inż.

Cena
30 zł /60 min.
Miejsce
Korepetycje Warszawa (całe miasto)
U ucznia/ u korepetytora
Lekcje online/Skype
Tak
Zakres
Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Szkoła średnia, Studia, Pisanie prac

Pomoc ONLINE 24H

- e-mail: [email protected]
- GG 13559625
- tel. 795-695-938

Magister matematyki (UW) z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pomocy studentom UW, SGH, SGGW, UKSW, POU, PUW, PJWSTK, PJATK i wielu innym.


Oferuję pomoc w pełnym zakresie matematyki wyższej, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej, matematyki w ekonomii, matematyka w zarządzaniu, matematyka w biznesie, techniki analityczne w biznesie, model symulacyjny, model optymalizacyjny.

- matematyka wyższa,

- analiza matematyczna,

- równania i nierówności kwadratowe wielomiany

- macierze, wyznaczniki, równania macierzowe

- liczby zespolone

- pochodne, całki

- ciągi

- szeregi liczbowe i funkcyjne

- szeregi potęgowe

- rachunek różniczkowy i całkowy

- przebiegi zmienności funkcji

- ekstrema funkcji

- reguła de L'Hospitala

- schemat Bernoulliego

- dystrybuanta zmiennej losowej

- wartość oczekiwana, wariacja

- przedziały ufności,

- testy istotności,

- wielkość minimalnej próby,

- test chi^2 (chi kwadrat),

- testy zgodności,

- twierdzenie graniczne,

- rozkład normalny,

- statystyka opisowa,

- szeregi rozdzielcze,

- miary położenia, miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji,

- indeksy indywidualne, indeksy agregatowe,

- analiza korelacji; współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, inne współczynniki korelacji,

- regresja liniowa; wyznaczanie parametrów, ocena jakości oszacowanych parametrów, współczynnik determinacji,

- rachunek prawdopodobieństwa,

- matematyka finansowa; procent prosty i złożony, okresowa kapitalizacja odsetek, rachunek rent, wartość bieżąca, kredyty, obligacje, IRR, NPV, opcje

- metody numeryczne,

- badania operacyjne,

- techniki analityczne w biznesie,

- metody ilościowe w biznesie,

- systemy informacyjne z zarządzaniu,

- model optymalizacyjny,

- model symulacyjny

- a także wiele, wiele innych zagadnień


Zadania mogą być rozwiązane z dokładnym opisem. Oglądajązane zadania online umożliwiają przygotowanie się do egzaminu.

Opinie o korepetytorze (0)

Brak opinii

https://topobzor.info

top one aliexpress

www.poliv.ua